Dịch vụ > Quản lý năng lượng > Hỗ trợ


EnSupport


EnSupport là sản phẩm cung cấp dịch vụ xây dựng Hệ thống Quản lý Năng lượng Bền vững cho các doanh nghiệp. Dịch vụ này bao gồm các hoạt động đánh giá, phân tích và đưa ra lộ trình cải thiện thực trạng Quản lý Năng lượng. EnSupport còn hỗ trợ Người Quản lý Năng lượng từng bước ứng dụng Công cụ đánh giá hiệu quả Quản lý năng lượng đang áp dụng tại đơn vị, cụ thể : thiết lập chính sách năng lượng; thành lập các trung tâm hạch toán năng lượng; xác định chỉ số hiệu quả năng lượng; …. Bên cạnh Dịch vụ EnSupport, các chuyên gia của RCEE-NIRAS sẽ hỗ trợ khách hàng xây dựng Kế hoạch và đặt Mục tiêu tiết kiệm năng lượng; và tích hợp Hệ thống Quản lý Năng lượng vào thực tiễn sản xuất kinh doanh. Cùng với việc tham gia Chương trình Đào tạo Chứng nhận Người Quản lý Năng lượng ASEAN (AEMAS), doanh nghiệp có nhiều thuận lợi để Trung tâm Năng lượng ASEAN (ACE) chứng nhận đạt Tiêu chuẩn VÀNG trong hoạt động Quản lý năng lượng

Nội dung chi tiết tham khảo 

  Quy trình cấp chứng chỉ tiêu chuẩn vàng: 06 flow_chart certification procedure_final.pdf

   Mẫu xin cấp chứng chỉ AEMAS: 04 AEMAS Application Form Rev 0.docx

   Mẫu tự đánh giá: 07 Self evaluation matrix.pdf

Liên hệ

Trưởng bộ phận EMS
Ông Nguyễn Tuấn Anh

Phòng 901, toà nhà Khâm Thiên, 193-195 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà nội, Việt nam
ĐT:       +84 (24) 3786 8592
Fax:      +84 (24) 3786 8593
Email:  anh.nguyen@rcee.org.vn        

Dự án điển hình

No articles match criteria.

Danh sách dự án

 Title 
Levitra Generic Availability Lovegra Experiences Lida Dai Dai Hua Opiniones Dapoxetine 30 Mg Generic Priligy Lovegra Preis Lovegra Australia Super Kamagra Side Effects Cialis Generic 20mg Propecia Generic Over The Counter Propecia Generic Cost Lovegra Priligy Generic Dapoxetine Levitra Original Super Kamagra Tablets Viagra Generico Senza Ricetta Barato Viagra Lovegra Review Kamagra 100mg Levitra Originale Meizitang Soft Gel Cialis Original VS Generika Kamagra Tablets Meizitang Soft Gel Reviews Viagra Original Cialis Original Purpose