Tin Tức


Tin tức

Việt Nam đã phê chuẩn Thỏa thuận Paris (PA) vào tháng 11 năm 2016 và đã đệ trình NDC đầu tiên lên UNFCCC. NDC thứ hai vừa được Thủ tướng phê duyệt và sau đó được đệ trình lên UN-FCCC vào ngày 24 tháng 7 năm 2020, củng cố các mục tiêu năm 2030 của Việt Nam. Theo NDC lần thứ 2, đến năm 2030, Việt Nam sẽ giảm 9% tổng lượng phát thải khí nhà kính so với kịch bản BAU (không có điều kiện), tương đương 83,9 triệu tấn CO2eq, sử dụng các nguồn tài nguyên trong nước. Đóng góp của Việt Nam có thể tăng lên 27% (tương đương 250,8 triệu tấn CO2eq) với sự hỗ trợ của quốc tế thông qua hợp tác song phương, đa phương và triển khai các cơ chế theo Thỏa thuận Paris theo kịch bản có điều kiện, bao gồm Điều  6.

Việt Nam đã bày tỏ quan tâm đến việc thực hiện CPI để hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế các-bon thấp, hiệu quả hơn và đáp ứng các mục tiêu được thông qua trong NDC của quốc gia. Trong dự án Chuẩn bị sẵn sàng cho xây dựng thị trường carbon tại Việt Nam, một phân tích về việc sử dụng các phương án Công cụ Định giá Carbon (CPI) khả thi ở Việt Nam trong các lĩnh vực khác nhau đã được thực hiện, với mục tiêu xây dựng lộ trình và kế hoạch hành động để giúp Việt Nam quyết định, thiết kế và thực hiện các chỉ số CPI phù hợp nhất trong bối cảnh quốc gia.

Nhóm tư ván của RCEE-NIRAS và NIRAS Đan Mạch đã đánh giá bối cảnh liên quan đến CPI ở Việt Nam nói chung và ngành thép nói riêng. Phần này bao gồm bối cảnh quốc tế về Thỏa thuận Paris và Đóng góp quốc gia do Việt Nam tự quyết định (NDC) cũng như bối cảnh về lập pháp, thể chế và năng lực kỹ thuật quốc gia. Dựa trên bối cảnh đó, nhóm tư vấn đánh giá mức độ sẵn sàng và nhu cầu của Việt Nam để thực hiện CPI, phân tích kinh nghiệm quốc tế liên quan đến CPI trong lĩnh vực thép, xác định các bài học kinh nghiệm có thể liên quan đến việc đưa ra quyết định cũng như xây dựng và thực hiện CPI ở Việt Nam
Levitra Generic Availability Lovegra Experiences Lida Dai Dai Hua Opiniones Dapoxetine 30 Mg Generic Priligy Lovegra Preis Lovegra Australia Super Kamagra Side Effects Cialis Generic 20mg Propecia Generic Over The Counter Propecia Generic Cost Lovegra Priligy Generic Dapoxetine Levitra Original Super Kamagra Tablets Viagra Generico Senza Ricetta Barato Viagra Lovegra Review Kamagra 100mg Levitra Originale Meizitang Soft Gel Cialis Original VS Generika Kamagra Tablets Meizitang Soft Gel Reviews Viagra Original Cialis Original Purpose