Dự án


Dự án

 

Khách hàng:  Toyota Foundation

 Thời gian thực hiện dự án:  2009-2010


 

Công nghệ khí sinh học đã được giới thiệu và phát triển ở Việt Nam trong suốt 20 năm. Hiện tại, có một chương trình khí sinh học khá lớn do Chính phủ Hà Lan tài trợ thông qua tổ chức SNV- Hà Lan, và do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (MARD) chủ trì. Mục tiêu chính của chương trình là đào tạo các cán bộ kỹ thuật và hỗ trợ người nông dân xây dựng các hầm khí sinh học cho các hộ gia đình ở các vùng nông thôn Việt Nam.

Với mục đích xây dựng một phương thức thật bền vững cho việc việc sử dụng và thương mại hóa công nghệ khí sinh học, dự án được tài trợ bởi Chương trình hỗ trợ các hoạt động môi trường của tập đoàn Toyota, nhằm mục đích khuyến khích sự phát triển thị trường phát điện sử dụng khí sinh học ở một số vùng nông thôn được lựa chọn thông qua việc xây dựng mô hình kinh doanh cho các doanh nghiệp địa phương, song song với hoạt động khuyến khích sử dụng khí sinh học một cách bền vững ở các vùng nông thôn. Hoạt động nâng cao năng lực được tiến hành để nâng cao khả năng thị trường cho các doanh nghiệp địa phương trong phát triển công nghệ phát điện từ khí sinh học. Các hoạt động thị trường được quảng bá giữa cộng đồng nông thôn về cách sử dụng khí sinh học một cách bền vững, bằng cách kết hợp sử dụng khí sinh học cho nấu ăn, cho việc phát điện và sử dụng chất thải sau quá trình sinh khí để làm phân bón; và nâng cao nhận thức của nông dân và cộng đồng địa phương trong việc sử dụng khí sinh học không phải chỉ để là bảo vệ môi trường mà còn tiết kiệm năng lượng và xoá đói giảm nghèo nhờ các hoạt động sản xuất. Dự án cũng có mục tiêu là xác định các điều kiện để phát triển thị trường nhiều hơn nữa ở các vùng nông thôn của Việt Nam trong tương lai gần.

 

Liên hệ

Trụ sở chính:
Phòng 901, toà nhà Khâm Thiên, 193-195 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà nội, Việt nam

Điện thoại: +84 (24) 3786 8592
Fax: +84 (24) 3786 8593
Email: rcee.jsc@rcee.org.vn


Xem thêm ...
Levitra Generic Availability Lovegra Experiences Lida Dai Dai Hua Opiniones Dapoxetine 30 Mg Generic Priligy Lovegra Preis Lovegra Australia Super Kamagra Side Effects Cialis Generic 20mg Propecia Generic Over The Counter Propecia Generic Cost Lovegra Priligy Generic Dapoxetine Levitra Original Super Kamagra Tablets Viagra Generico Senza Ricetta Barato Viagra Lovegra Review Kamagra 100mg Levitra Originale Meizitang Soft Gel Cialis Original VS Generika Kamagra Tablets Meizitang Soft Gel Reviews Viagra Original Cialis Original Purpose